Maluquer

  Una col·lecció de guies de camp que ens permet observar i identificar les diverses espècies dels grups faunístics i florístics més interessants del nostre país. Ordenades en fitxes i amb abundància de fotografies, ens seran molt útils per conèixer el nostre patrimoni natural.

  • Herbes i flors de camps i vores de camins

   Herbes i flors de camps i vores de camins

   Plantes ruderals i arvenses

   Josep Maria Panareda Clopés

   Nova guia de camp de la col·lecció de natura "Maluquer", dedicada a les plantes ruderals (les que creixen espontàniament al voltant d'espais...
  • Els rèptils dels Països Catalans

   Els rèptils dels Països Catalans

   D.D.A.A.

   Els rèptils representen el grup de vertebrats terrestres més divers del món i són un element important de la biodiversitat. La guia en recul...
  • Els aràcnids de Catalunya

   Els aràcnids de Catalunya

   Els aràcnids són un grup divers d'artròpodes en el qual s'inclouen les aranyes -les més populars-, però també els opilions, els escorpins, e...
  • Els heteròpters de Catalunya

   Els heteròpters de Catalunya

   Marta Goula

   Aquesta és la primera guia de camp sobre els heteròpters a Catalunya. En ella hi trobareu les espècies més comunes i també una àmplia repres...
  • Els ortòpters de Catalunya

   Els ortòpters de Catalunya

   Josep Maria Olmo Vidal

   Nova guia de camp de la col·lecció de natura "Maluquer", dedicada als ortòpters -grills, saltamartins, someretes, llagostes...-. Aquests ins...
  • Macroinvertebrats fluvials de Catalunya

   Macroinvertebrats fluvials de Catalunya

   Víctor Osorio Álvarez

   De mida prou gran com per ser observats a ull nu, els macroinvertebrats fluvials engloben centenars d'espècies de diferents grups taxonòmics...
  • Els nudibranquis del mar català

   Els nudibranquis del mar català

   Manuel Ballesteros Vázquez

   Nova guia de camp de la col·lecció de natura "Maluquer", dedicada als nudibranquis (bavoses o llimacs de mar) del nostre país, d'espectacula...
  • Els arbres silvestres de Catalunya

   Els arbres silvestres de Catalunya

   Josep Maria Panareda Clopés

   Guia dedicada als arbres del nostre país i que recull tots els arbres espontanis presents a Catalunya actualment. El volum consta de 73 fitx...
  • Els amfibis dels Països Catalans

   Els amfibis dels Països Catalans

   Alejandro García Salmerón

   La guia té el format propi de les guies de camp de la col·lecció Maluquer. Conté una introducció amb consideracions generals sobre aquest gr...